Ajanvaraus
010 229 5500

 

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

 

Asianajotoimisto on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tarkoittama rekisterinpitäjä, jonka tulee käsitellä henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi ja muutoinkin noudattaa tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

 

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 30 artiklan mukaan

rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista, jonka tulee sisältää

  1. rekisterinpitäjän ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;
  2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;
  3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;
  4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä
  5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä seloste käsittelytoimista jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Asianajotoimisto Hannele Järvinen Ky:n rekisteriseloste avaustuu tulostettavassa muodossa alla olevasta linkistä.