• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Koulutukset

 

Hannele Järvinen

 

10.2.2015  Perunkirjoituspäivä 

4.3.2015 20 v. juhlaseminaari  Konkurssiasiamiehen toimisto

23.4.2015 Ennakkoperinnöt ja muut lahjat osituksessa ja perinnönjaossa 

19.-20.11.2015 Pienryhmäohjaajana asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosassa

26.-27.11.2015 Pienryhmäohjaajana asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosassa

1.12.2015 Kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivä Hämeenlinnassa

22.1.2016 Osakeyhtiön varojenkäytön ja toiminnan hyväksyttävyyden arvioiminen osakeyhtiön ajautuessa konkurssiin? Asianajajaliiton ja Turun yliopiston yhteiskoulutus Tampereella 

8.3.2016 Konkurssioikeuspäivä 8.3.2016 Talentum pro Helsinki

6.4.2016 Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muutokset Suomalainen lakimiesyhdistys, Hämeenlinna

14.4.2016 Yrityssaneerauksen erityiskysymyksiä Talentum pro Helsinki

23.9.2016 Kanta-Hämeen käräjäoikeus Hämeenlinna AIPA ja sähköisen asioinnin pilottihankkeet käräjäoikeudessa ja tuomioistuinsovittelu

17.11.2016 Hämeen kauppakamari, Finanssivaliokunta, Hämeenlinna: Yrityksen tervehdyttäminen ja saneeraus

8.-9.12.2016 Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa, pienryhmäohjaaja

 

13.1.2017 Asianajajapäivä

31.3.2017 Kanta-Hämeen käräjäoikeus, AIPA-hanke ja tuomioistuinlatioksen kehittäminen

24.4.2017 Helsingin käräjäoikeus, Taakat tuomioistuimissa, Mikko Vuorenpää, Lapin yliopisto

10.10.2017 Rahanpesun estämisen koulutus, Suomen Asianajajaliitto

16.11.2017 Eurooppalainen perintöasetus, OTT Pekka Tuunainen, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Hämeenlinnan osasto

12.1.2018 Asianajajapäivä

15.2.2018 EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset organisaatiolle ja tietojenkäsittelylle, Hämeen kauppakamari

20.3.2018 Hometaloriidat, Edilex webinaari

24.-25.5.2018 Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa, pienryhmäohjaaja

31.5.-1.6.2018 Asianajajatutkinnon oikeudenkäyntiosa, pienryhmäohjaaja

7.6.2018 AIPA-koulutus ja sähköinen oikeudenkäynti, Asianajajaliiton Hämeen osasto

30.8.2018 Keskeisiä kysymyksiä perintökaaren 3 luvun mukaisesta lesken perimyksestä, Turun kesäyliopisto

18.10.2018: Edunvalvontavaltuutuksen ongelmakohtia, henkikirjoittaja Kimmo Luojus, Hämeen maistraatti

19.11.2018: Oikeudenkäymiskaaren muutokset 1.1.2019, Kanta-Hämeen käräjäoikeus

25.1.2019 Asianajajapäivä

4.4.2019 Tietosuoja 2019 - Mitä nyt ? Hämeen kauppakamari, Hämeenlinna

17.4.2019 Asianajajaliiton tietoturvakoulutus webinaari

23.5.2019 Vuosilomalain muutokset ja tulorekisteri Yritysakatemia, Helsinki

12.-13.9.2019 Valvontalautakunnan koulutuspäivät, Porvoo

16.9.2019 Tietosuojalainsäädäntö, Suom.lakimiesyhdistys Häml osasto, Riihimäki

17.1.2020 Asianajajapäivä

29.1.2020 Tilaajan tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijan selonottovelvollisuus -webinaari Edilex

6.4.2020 Korona-tilanteen vaikutus insolvenssiasioihin Korona-tilanteen vaikutus insolvenssiasioihin

23.4.2020 Ajankohtaista yhteisomistusoikeutta -webinaari Tuulikki Mikkola Turun yliopisto

11.9.2020 Yleishyödyllisen yhteisön verotus webinaari Veronmaksajien keskusliitto

25.9.2020 Uusi konkurssi- ja saneerausoikeus – mitä ja miksi? Tuomas Hupli Turun yliopisto
 

Saara Leino 

26.3.2015 CSI-ohjelmiston pivot -raportointi

29.4.2015 Uusi kirjanpitolaki 2016

23.9.2015 Sihteeri asianajajan tukena prosesseissa

8.4.2016 XVIII Asianajosihteeripäivät

18.5.2016-20.5.2016 Kirjanpito 2016 seminaari

20.09.2016 Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi

21.9.2016 Suorituskykyä syksyyn 

2017 - Turun kauppakorkeakoulu

5.4.2019 Asianajosihteeripäivä