Ajanvaraus
010 229 5500

 

Toimeksiantosopimus

 

Toimeksiannon alkaessa teemme asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovimme siitä, mitä toimeksianto koskee, miten asiakkaan kanssa ollaan yhteydessä ja mitkä ovat laskutusperusteet ja ajankohdat. Osana sopimusta ovat toimistossamme noudatettavat ehdot, joissa käsitellään asiakkaan ja asianajajan yleisiä velvollisuuksia.

 

Yksittäisen asiakirjan, kuten testamentin, avioehtosopimuksen tai kauppakirjan laatimisessa taikka yksittäisen neuvon yhteydessä annamme asiakkaan käyttöön hinnoitteluperusteet.

Mikäli toimeksianto perustuu oikeuden tai muun viranomaisen määräykseen taikka siihen, että toimimme muutoin valittuna riidan ratkaisijana tai muussa ominaisuudessa, noudatetaan kunkin asian osalta erikseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja muita ohjeita.