Ajanvaraus
010 229 5500

 

Sovintomenettely

 

Vaihtoehtoisena riidanratkaisumenettelynä sovinto-menettely on otettu käyttöön Suomen Asianajajaliitossa vuonna 1999. Hannele Järvinen on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton sovittelija-luetteloon ensimmäisten joukossa.

 

Sovintomenettely on luottamuksellista ja soveltuu erityisen hyvin sellaisiin riita-asioihin, joissa osapuolten välillä jatketaan yhteistyötä taikka muutoin joudutaan tekemisiin myös riidän jälkeenkin.

Sovintomenettelystä tehdään etukäteen kirjallinen sopimus, jossa myös hinta etukäteen sovitaan. Sovintomenettely soveltuu niin yksityisten kuin yritystenkin välisiin riitoihin ja myös perheasioihin, esim. osituksiin. Katso alla olevista linkeistä

Vuoden 2011 alusta tuli voimaan laki tuomioistuinsovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa. Sen käyttöä suosittelemme asiakkaille siinä tapauksessa, että asia soveltuu soviteltavaksi.