Ajanvaraus
010 229 5500

 

Sopimukset

 

Yksityishenkilöille sopimukset ovat merkittäviä  asunnon tai kesämökin hankintaa, rakennuttamista taikka korjausrakennuttamista harkittaessa sekä  yhteisen omaisuuden hallintaa taikka sen purkamista koskevissa tilanteissa.  Taloudellisesti merkittävien sopimusten tarkistuttaminen asianajajalla ennen sen allekirjoitusta tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin jälkikäteen ehdoista riiteleminen.

 

Yritystoiminnassa sopimukset ovat merkittäviä aina.   Mitä suurempi taloudellinen etuus on kysymyksessä, sitä suurempi merkitys sopimuksen sisällöllä on myöhempien riskien hallinnassa.  Myös pitkäkestoiset sopimukset sekä jatkuvassa käytössä olevat vakiosopimukset on syytä vähintäänkin  tarkistuttaa asianajajalla, ellei niitä laadita yhteistyössä asianajajan kanssa.