Ajanvaraus
010 229 5500

 

Ositus ja omaisuuden erottelu

 

Osituksella tarkoitetaan omaisuuden jakamista puolisoiden kesken avioeron taikka puolison kuoleman jälkeen. Jos puolisoilla on avioehtosopimus taikka avio-oikeus on muutoin pois suljettu, puhutaan omaisuuden erottelusta.

 

Osituksessa otetaan huomioon ne varat ja ne velat, jotka puolisoilla on avioeron vireille tullessa tai kuoleman sattuessa. Sen vuoksi ositus on syytä aloittaa omaisuuden ja velkojen luetteloinnista.

Huolehdimme ositussopimusten laatimisesta puolisoiden yhteisestä pyynnöstä, avustamme riitatilanteissa ja toimimme oikeuden määräämänä pesänjakajana.