Ajanvaraus
010 229 5500

 

Kuolinpesien asiat

 

Perunkirjoitukset

 • uskottuna miehenä toimiminen: perunkirjoituksen valmistelu, koolle kutsuminen ja perukirjan laatiminen
 • osakkaan tai testamentin saajan avustaminen
 • perunkirjoituksessa perintöverotukselliset asiat
 • laadimme alkuperäisen kappaleen perukirjaa kullekin osakkaalle ja testamentin saajille ilman pyyntöä, jotta oikeuksien valvominen myöhemmin on helpompaa

Pesänselvitykset

 • oikeuden määräämänä tai osakkaiden pyynnöstä pesänselvittäjänä toimiminen: pesän jakokuntoon saattaminen, velkojen maksu, omaisuuden realisointi
 • osakkaan tai testamentin saajan avustaminen pesänselvityksessä

Perinnönjaot

 • perinnönjaon toimittaminen joko sopimukseen perustuen tai oikeuden määräämänä pesänjakajana
 • osakkaan tai testamentin saajan avustaminen perinnönjaossa
 

Testamentin täytäntöön-panemiseen liittyvät asiat

 • testamentin tiedoksiannosta huolehtiminen
 • testamenttimääräysten täytäntöönpano
 • lakiosavaatimukset

Pesänselvittäjä- ja jakajamääräysten hakeminen

Kuolinpesän konkurssi