Ajanvaraus
010 229 5500

 

Yksityishenkilöiden palveluhinnasto

 

Pitkäkestoisista toimeksiannoista teemme asiakkaan kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen, jossa myös laskutusperusteista sovitaan, ellei toimintamme perustu viranomaismääräykseen, kuten pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen taikka konkurssipesän hoitaminen. Asiakkaalla on joka tapauksessa oikeus saada toimiston hinnasto, joita on toimistollamme vapaasti saatavissa.

 

Mikäli olette tyytymätön palveluumme, ota ensisijaisesti yhteys meihin.

Laskutusta koskevat erimielisyydet voi saattaa Suomen Asianajajaliiton palkkioerimielisyyksiä koskevan lautakunnan tutkittavaksi. Lisää tietoa osoitteesta: https://www.asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/alan_valvonta 

taikka Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisää tietoa osoitteesta http://www.kuluttajariita.fi 


 

Heti toimeksiannon alkuvaiheessa selvitämme myös sen, onko asiakkaalla mahdollisuus julkiseen oikeusapuun taikka onko asiakkaalla sellaista oikeusturvavakuutusta, joka kattaisi oikeudenkäyntikuluja. Mikäli asia on hoidettavissa julkisen oikeusavun turvin, neuvomme asiakkaita kääntymään joko toisen, oikeusaputoimeksiantoja hoitavan asianajotoimiston taikka valtion oikeusaputoimiston puoleen.

Hinnoittelumme perustuu pääasiassa tuntiveloitukseen, joka on yksityishenkilöille 2.1.2020 alkaen 270 €/h sisältäen arvonlisäveron.

Mikään hinnastossa mainittu hinta ei sisällä toimeksiannon aiheuttamia suoranaisia kuluja, kuten esimerkiksi oikeudenkäyntimaksuja, rekisteröintimaksuja tai tavarantarkastuspalkkioita.

Asianajaja on aina velvollinen noudattamaan Suomen Asianajajajaliiton vahvistamia asianajopalkkioiden määräämisperusteita.