soita
040 5017468

 

Konkurssipesät

Toimistomme on hoitanut konkurssipesiä 1980 -luvulta alkaen.
Lue lisää »

Kuolinpesät

Perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot ja muut palvelut.
Lue lisää »

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti on riitojen ratkaisun viimeinen keino, ellei asiaa saada sovituksi taikka muuta ratkaisumahdollisuutta ole.
Lue lisää »

Ositukset

Osituksella tarkoitetaan omaisuuden jakamista puolisoiden kesken avioeron taikka puolison kuoleman jälkeen. Jos puolisoilla on avioehtosopimus taikka avio-oikeus on muutoin pois suljettu, puhutaan omaisuuden erottelusta.
Lue lisää »

 

Sopimukset

Yksityishenkilöille ja yrityksille
Lue lisää »

Sovintomenettely

Vaihtoehtoisena riidanratkaisumenettelynä sovinto- menettely on otettu käyttöön Suomen Asianajajaliitossa vuonna 1999.
Lue lisää »

Yrityssaneeraukset

Yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiset mahdollisuudet antavat yritykselle mahdollisuuden päästä taloudellisten vaikeuksien yli.
Lue lisää »