• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Blogi

 

28.04.2013

Työsopimuksesta

Työsopimus

Työsopimus on sopimus, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Vastiketta on maksettava, vaikka siitä ei olisi sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Työsopimus voi olla kyseessä, vaikka työ tehdään työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa ja vaikka työ suoritetaan työntekijän työvälineillä tai -koneilla.

Työsopimuksen vähimmäisehdot

Työsopimuslain ehdot ovat pääsääntöisesti pakottavia. Lisäksi työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Vain ns. järjestäytynyt työnantaja, eli työnantajaliittoon kuuluva työnantaja, voi noudattaa työntekijän kannalta lakia heikompia työehtosopimuksen määräyksiä.

Kirjallinen työsopimus

On sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista, että työsopimus tehdään kirjallisena ja että työsopimusta myös täsmennetään työsuhteen ehtojen muuttuessa. Näin vältetään monia tarpeettomia erimielisyyksiä.

Riitatilanteessa työnantajan on yleensä aina kyettävä näyttämään toteen se, mitä työsuhteesta on sovittu.

Työntekijän etu on puolestaan se, että hän tarkoin tietää mitä häneltä edellytetään ja se, mitkä ovat hänen työsuhteestaan saamat palkka- ja muut etuudet.

Toimistomme auttaa mielellään työsopimusten laatimisessa.

Hannele Järvinen