• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Blogi

 

28.04.2013

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella voidaan perustaa tai poistaa avio-oikeus. Avio-oikeus tarkoittaa käytännössä oikeutta saada tai velvollisuutta maksaa tasinkoa puolisoiden välisessä osituksessa niin, että osituksen lopputuloksen molemmat puolisot saavat yhtä paljon omaisuutta, eli yhtä suuren avio-osan. Avioliiton aikana avio-oikeudella ei juurikaan ole merkitystä.

Avioehtosopimus on mahdollista laatia joko ennen avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta tai sen aikana. Avioehtosopimuksessa voidaan määrätä sellaisesta omaisuudesta, joka puolisolla tai parisuhdekumppanilla on avioehtoa tehtäessä, että sellaisesta, minkä hän tulee myöhemmin saamaan.

Avioehtosopimus voi ensinnäkin olla avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva, niin että kummallakaan puolisolla tai parisuhdekumppanilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen.

Toiseksi avioehtosopimus voi olla osittain poissulkeva eli tällöin tietty omaisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle (esimerkiksi yritys tai ennen avioliittoa peritty omaisuus) ja avio-oikeus muuhun omaisuuteen jää voimaan.

Kolmanneksi avioehtosopimus voi olla yksipuolinen. Tällöin toisella puolisolla tai parisuhdekumppanilla ei ole lainkaan avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen tai osaan toisen omaisuudesta, mutta toisella puolisolla on täysi avio-oikeus kaikkeen toisen avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen.

Oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi ehto, jonka mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkaantuu avioeron johdosta, mutta puolisoilla on täysi avio-oikeus, jos purkaantuminen johtuu toisen puolison kuolemasta.

Avioehtosopimuksen tulee olla päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. Avioehtosopimus ei tule voimaan ennen kuin se on rekisteröity maistraattiin (ennen rekisteriviranomaisena toimi käräjäoikeus).

Avioehtosopimus on muutettavissa oleva sopimus ja muutos tehdään laatimalla ja rekisteröimällä uusi avioehtosopimus. Avioehtosopimusta tai muutosta entiseen ei enää voi tehdä, kun avioeroasia on tullut vireille tuomioistuimessa tai kun puolisoiden avioliitto on purkautunut.

Hannele Järvinen