• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Uutiset

25.06.2019

Työsopimuslaki muuttuu 1.7.2019


Työsopimuslain 7  luvun 2 §:n säännöstä muutetaan 1.7.2019 alkaen siten, että irtsisanomisen syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.  Tarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan  nykytilaan nähden korostaa työnantajan henkilöstömäärän merkitystä kokonaisharkinnassa siten, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet saavat irtisanomisperusteen punninnassa nykyistä lakia ja oikeuskäytäntöä suuremman painoarvon.  säännösehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa sellaisen työnantajan irtisanomiskynnystä, jonka henkilöstömäärä on suuri.