• In English
 

Ajanvaraus
040 5017468

 

Uutiset

23.03.2017

Verotuksen muutoksia vuonna 2017


Verotuksessa on vuodenvaihteessa tapahtunut useita muutoksia. Muun muassa seuraavat muutokset tulivat voimaan 1.1.2017:

Ansiotulojen verotusta alennettiin kaikilla tulotasoilla. Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin kaikissa veroluokissa. Puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä korotettiin. Perinnönjättäjän puolison vähennysoikeus nousi 60000 €:sta 90000 euroon ja suoraan alenevassa polvessa olevan alle 18-vuotiaan perillisen vähennysoikeus 40000 €:sta 60000 euroon.

Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten osittainen verovapaus poistuu siirtymäajan jälkeen vuonna 2018.

Vuoden alusta otettiin käyttöön uusi yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrityksen verotukseen. Vähennys hyödyttää eniten pieniä yrityksiä.

Pienet yritykset, joiden liikevaihto on alle 500 000 euroa, voivat siirtyä halutessaan maksuperusteisen arvonlisäverotuksen maksamiseen.

Oma-aloitteisia veroja koskevat menettelyt uudistuivat.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta osoitteesta http://www.vero.fi/