• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Uutiset

29.09.2016

Henri Ryhäsestä luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies


Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt 17.8.2016 Henri Ryhäselle luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Lupajärjestelmä tuli voimaan 1.1.2013 ja sillä pyritään takaamaan tuomioistuimessa asianosaisten asioita ajavien asiamiesten tiedollisen ja taidollisen sekä ammattietiikan korkea taso.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.