• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Uutiset

21.06.2016

Esa Hannulasta oikeusnotaari (ON)


Esa Hannula on suorittanut hyväksytysti oikeusnotaarin tutkinnon.

ON-tutkinto

Oikeustieteellisissä tiedekunnissa kaksiportaisen tutkintorakenteen tutkintonimikkeet ovat oikeusnotaari (ON, alempi korkeakoulututkinto) ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM, ylempi korkeakoulututkinto).

 ON-tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto. Sen suorittaminen kestää opetussuunnitelmien mukaisesti opiskeltuna kuusi lukukautta eli 3 vuotta.

 ON-tutkinnon tutkintorakenne koostuu perusopinnoista, aineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Opintojen alussa suoritettavat perusopinnot antavat perustiedot normijärjestelmistä ja oikeudellisesta sääntelystä sekä oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta. Aineopinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Pakollisiin opintoihin kuuluvat oikeudenalojen perusteita koskevat opintojaksot. Valinnaisiin opintoihin kuuluvat erikoistumisjaksot ja valinnaiset opinnot. Kieli- ja viestintäopintoja ovat ruotsin kielen, vieraan kielen ja suomen kielen opinnot.