• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Uutiset

04.02.2016

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu KHO 2016:6 varainsiirtoveronalaisuudesta

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu KHO 2016:6 asunto-osakeyhtiön tontinosan lunastushinnan varainsiirtoveronalaisuudesta


Asunto-osakeyhtiön rakennus rakennettiin vuokratontille (ns. valinnainen vuokratontti), jonka omisti erillinen maanomistaja.

Asunto-osakeyhtiön rakennus oli rakennettu ns. valinnaiselle vuokratontille, jonka maanomistaja oli asunto-osakeyhtiöstä ja rakennusliikkeestä erillinen taho. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja oli maksanut oman huoneistokohtaisen osuutensa asunto-osakeyhtiön rakennuksen tontin lunastushinnasta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella kyseinen tontinosan lunastushintaa ei luettu mukaan varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen.

Ratkaisun tiivistelmä:

A oli ostanut rakennusliikkeeltä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet asunto-osakeyhtiöstä, jota rakennettiin niin sanotulle valinnaiselle vuokratontille. Asunto-osakeyhtiö ja rakennusliikkeestä erillinen maanomistaja olivat tehneet asuntoalueen maanvuokrasopimuksen ja kiinteistön määräosien kaupan esisopimuksen, joiden mukaan asunto-osakeyhtiöllä oli oikeus ostaa rakennuksen valmistuessa ja tämän jälkeen vuosittain määräosia vuokraamastaan tontista. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla oli oikeus maksaa huoneistokohtainen osuus tontin lunastushinnasta asunto-osakeyhtiölle, jonka tuli tämän jälkeen hankkia vastaava määräosuus tontista. Osakkeenomistaja, joka oli maksanut osuutensa tontin lunastushinnasta, vapautui tontinvuokravastikkeen maksamisesta.

Koska A:lle ei syntynyt asunto-osakkeiden ostamiseen liittyen velvollisuutta maksaa tontinosan lunastamisesta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että lunastushinnan maksaminen ei perustunut varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asunto-osakkeiden luovutussopimuksen ehtoon. Kun asunto-osakkeiden myyjänä ollut rakennusliike ei omistanut maa-aluetta ja kun rakennusliike ei muullakaan perusteella saanut mitään osuutta mahdollisista tonttiosuuksien kauppahinnoista, tontin lunastamiseen liittyneiden maksujen ei myöskään voitu katsoa tulevan varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osakkeiden luovuttajan hyväksi. Asunto-osakkeiden kauppaan liittyvän varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka A mahdollisesti maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä myöhemmin. Ennakkoratkaisu.

Varainsiirtoverolaki 15 § 1 momentti ja 20 §:n 1 momentti