• In English
 

Ajanvaraus
010 229 5500

 

Uutiset

04.01.2016

Yritysten tiedottamisvelvollisuuden lisääntyminen 9.1.2016

Yritysten kerrottava kuluttajille verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan riidanratkaisuelimestä 9. tammikuuta 2016 lähtien


Elinkeinonharjoittajan on toimialastaan riippuen annettava tieto joko yhdestä tai useammasta riidanratkaisuelimestä, joita Suomessa ovat 9. tammikuuta 2016 alkaen:

- Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) 
- Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (www.fine.fi) (pankki-, vakuutus- ja arvopaperiasiat)
- Liikennevahinkolautakunta

Usein riidanratkaisuelin tulee olemaan kuluttajariitalautakunta. Koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan, yritysten kannattaa myös ohjeistaa kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa.

Esimerkki verkkosivuilla annettavasta tiedosta tai vakiosopimusehdosta, jolla elinkeinonharjoittaja täyttää tiedonantovelvollisuutensa:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).